Balkkil 12x150x50 mm

Balkkil 12x150x50 mm i stålsort S355J2

Balkkil 12x150x50 MM. En balkkil används för att koppla samman balkar eller stålprofiler i byggkonstruktioner och överföra krafter. Stålkvaliteten S355J2H, med hög hållfasthet och svetsbarhet, bidrar till starka och hållbara anslutningar i sådana strukturer.