Kortbitar

Bild på HEB-balk av H-balk typ

Kortbitar uppdaterad 2019-04-23 RING FÖR SALDO
Artikel Längd i mm Batch Placering Målad
STÅNG
F100x100 6130 F5
P140x15 6000
BALK
HEA280 8320 M1
HEA320 6150 B1547 M6
HEB240 4150 B1098 L10
HEB240 5700 L8 röd
HEB240 7520 B2394 M18
HEB260 6970 B1846 L6
HEB280 5800 B457 M3
HEB320 7530 B2075 M12
HEB340 7635 B2075 M11
IPE270 4400 B2242 M14
UNP100 12190 L2
UNP260 5130 L9
UPE330 4165 B1816 S17
UPE400 12100 B2087 K1
KKR
KKR100x100x8 6000 B1130 H4
KKR100x60x4 12000 B2002 J27
KKR120x120x5 12000 B1874 J23
KKR120x80x4 12040 B1408 J4
KKR120x80x4 12040 B1408 J5
KKR200x100x5 8030 B1860 J21
KKR250x150x6 2580 B1874 S5
KKR80x40x5 10000 J29
KKR80x80x8 9600 B2180 J24
STÅLRÖR
101,6x5,0 8000 B2283 Y10
244,5x8 7170 K7
T-STÅL
T-stål 140x140x14 3742 B18
T-stål 90x90x10 5580 B19
VFZ VINKELSTÅL
V120x80x10 6000
VINKELSTÅL
V100x100x8 8900 C12
V100x100x8 8900 C12
V60x60x10 6000
V60x60x10 6000
V80x80x10 6000
V100x50x10 12000 C15 röd
V100x65x9 6460 C13
V100x75x11 9100 D4
V110x110x11 4180 A9
V110x110x11 6000
V120x80x10 6000
V80x80x12 5100 A14
V120x80x12 8100 C3
V130x130x12 5210 B996 B20
V130x130x12 3560 B1611 B21
V130x65x10 12090 D3 röd
V130x65x8 6070 B8
V130x65x10 6000
V130x65x10 6000
V130x90x10 6270 B12
V130x90x10 6040 B13
V130x90x10 6250 B9
V135X65X10 12100 C14
V140x140x13 2900 B1819 A10
V150x100x10 6000 F1 VFZ
V150x100x10 6000 F2 VFZ
V150x100x10 6000 F3 VFZ
V250x90x10 12000 D12
V250x90x10 12000 D13
V150x100x12 5190 A3
V150x100x12 6000 B22
V150x100x14 6070 B5
V150x150x12 5720 B2097 B23
V150x150x16 3280 B531 A12
V150x150x16 3140 B2097 S15
V150x90x10 3030 A11
V150x90x10 4820 A5
V150x90x10 10350 D5
V150x90x12 7220 C7
V160x160x15 4270 B1622 A7
V160x80x12 6090 B14
V160x80x12 2880 F4 VFZ
V180x90x10 2310 E2
V150x150x16 2365 B883 S20
V200x100x16 12090 D1
V200x100x16 4360 A13
V200x200x18 3210 B1632 E3
V200x200x20 9180 D8
V200x200x20 12100 D9
VKR
VKR50x50x3,2 10000 B1841 J22
VKR60x60x4 10000 B2061 J28
VKR80x40x4 10000 B1106 J19
VKR90x90x4 11050 B1419 J18
VKR90x90x4 7160 B1975 K3
VKR90x90x4 4110 B1975 K2
VKR100x100x10 1900 B2234 H20
VKR100X100X4 5500 B2201 Y16
VKR60x60x5 10500 B2353 K12
VKR100x60x5 12100 B1485 J7
VKR150x150x5 10130 B2220 K14
VKR120x120x10 3535 B1916 H16
VKR120x120x10 6000 B1916 H17
VKR120x120x10 9190 B1060 J11
VKR120x60x6,3 5800 B1466 H13
VKR120x60x6,3 12000 B937 J3
VKR120x80x6,3 6750 K13
VKR120x80x6,3 5000 G2 röd
VKR120x80x6,3 5120 G4
VKR120x80x8 9070 J9
VKR120x80x8 3540 S11
VKR140x70x4 12000 B1091 J1
VKR140x70x4 12000 B1091 J2
VKR140x70x6,3 6010 H11
VKR140x140x8 4000 B2329 S19
VKR150x100x10 7025 B2159 J8
VKR150x100x4 6050 B1514 H10
VKR150x100x4 12000 B1343 J15
VKR150x100x5 4850 B1514 G10
VKR150x150x12,5 7040 Y1
VKR150x150x10 12000 B2329 K11
VKR150x150x10 8500 B2329 K10
VKR150x150x6,3 5430 B2276 H21
VKR150x150x6,3 3600 S14
VKR160x160x8 2910 B150 S10
VKR160x90x5 2900 G14
VKR160x90x6,3 7360 B1375 H3
VKR160X90X8 4280 B734 Y11
VKR180x100x8 3245 B1888 S8
VKR180x100x8 4370 B1888 S9
VKR200x100x6,3 4960 G17
VKR200x100x6,3 4350 B2007 Y12
VKR200x100x8 4000 B1899 S1 grå
VKR200x100x8 3864 B1811 S12
VKR200x100x8 4000 B1899 S2 grå
VKR200x120x6,3 4930 B373 G11 röd
VKR200x120x6,3 4710 B2146 G18
VKR200x120x6,3 11810 B2158 K5
VKR200x120x6,3 12063 B2202 K8
VKR200x120x6,3 12000 B2022 K10
VKR200x120x6,3 2970 B1883 S7
VKR200x120x8 4820 B1886 G15
VKR200x200x10 9120 B2018 K4
VKR200x200x16 3030 B855 S18
VKR220x120 5930 B1062 H12
VKR250x150x6,3 7945 K6
VKR260x140x8 8540 B1946 Y9
VKR300x300x16 11600 B2208 L7

Ibland får vi kortbitar över av materialet vi kapar. Här listar vi det vi har på lager vid ett givet datum.

Det är blandade dimensioner av VKR, KKR, HEB, HEA, UPE och andra balkar men även Vinkelstål. Ring oss gärna för aktuellt saldo.

Söker ni något specifikt?

Kontakta oss gärna med frågor eller prisuppgifter.
Skulle vi inte lagerhålla just det stål du söker beställer vi hem med kort leveranstid.

Kontakta oss