Miljö

Idag arbetar vi för framtiden

På Bromma stål jobbar vi för framtida generationer, varpå vi har valt att göra det vi kan för att gå i främsta ledet i branschen gällande miljön.

Vi har valt att välja det miljövänliga valet när det går, 

Antal egna solceller
Andel el & hybridbilar
%
av bilparken
Storlek på elanläggning
kW
Egenproducerade
kWh

Vi servar dig med allt ifrån enklare bearbetning till färdigtillverkade verkstadsprodukter såsom monteringsfärdiga avväxlingar, pelare, stålramar, takstolar, konsoller mm. Med Bromma Ståls omfattande maskinpark och servicepartners har vi stor möjlighet att tillgodose dina behov. Vi producerar med korta ledtider och har dessutom möjlighet att snabbt och flexibelt leverera materialet inom Storstockholmsregionen med egna bilar.

Har du en skiss eller ritning?

Kontakta oss gärna med frågor eller prisuppgifter.
Inget är omöjligt för oss!

Kontakta oss