Miljö

Idag arbetar vi för framtiden

På Bromma Stål jobbar vi dagligen för våra framtida generationer, därför har vi valt att svetsa med vår egen- och närproducerade Solel. Precis som i vår dagliga verksamhet så är det våra handlingarna som styr hur slutresultatet ska bli. Detsamma gäller när det kommer till miljön. Det är lätt att skriva en miljöpolicy, men det är svårare att omvandla den till handling. Vi jobbar aktivt med att välja det bästa alternativet för miljön, utan att kompromissa med kvalitén. Därför har vi bland annat valt att prioritera elbilar när det finns som alternativ, aktivt arbeta med återvinning men inte minst tillverka vår egen el, med vår egna solcellsanläggning på taket.

Antal egna solceller
Andel el & hybridbilar
%
av bilparken
Storlek på elanläggning
kW
Egenproducerade
kWh

Vi servar dig med allt ifrån enklare bearbetning till färdigtillverkade verkstadsprodukter såsom monteringsfärdiga avväxlingar, pelare, stålramar, takstolar, konsoller mm. Med Bromma Ståls omfattande maskinpark och servicepartners har vi stor möjlighet att tillgodose dina behov. Vi producerar med korta ledtider och har dessutom möjlighet att snabbt och flexibelt leverera materialet inom Storstockholmsregionen med egna bilar.

Har du en skiss eller ritning?

Kontakta oss gärna med frågor eller prisuppgifter.
Inget är omöjligt för oss!

Kontakta oss