Vad innebär utförandeklasser?

Utförandeklasser inom ståltillverkning är något som regleras i standarden EN-1090. Deras huvudsyfte är att ge ett ramverk för den kvalitetsnivå på tillverkning och dokumentation som krävs för olika produkter. Noggrannheten i den tillverkade stålprodukten ökar med en högre utförandeklass.

Valet att utförandeklass kan enkelt förklaras i hur stor skada en kollaps av stålkonstruktionen hade inneburit och om det finns risk för personskador.

EXC1

EXC1 föreskrivs t.ex. vid ladugårdar eller enklare konstruktioner där människor inte normalt sett vistas. Låga krav på svetskvalitet och spårbarhet.

EXC2

EXC2 är den vanligaste föreskrivna utförandeklassen inom stålproduktion. Denna används i privata bostäder och mindre publika miljöer t.ex. kontor och liknande. Denna ställer normala krav på tillverkningen vad gäller kvalitet av svets och spårbarhet av material.

EXC3

EXC3 är en högre grad av utförandeklass. Som skall föreskrivas där det finns stor risk för personskador vid en kollaps. Här ställs det höga krav på svetsens utförande och kvalitet. Spårbarheten skall vara fullständig till respektive ingående produkt men också ned på svetselektrod nivå.

EXC4

EXC4 är ett tillägg till EXC3, där kravbilden är ännu högre och är tänkt att användas när det bara är absolut högsta kvalitet som räknas. T.ex. inom ett kärnkraftsområde skulle EXC4 kunna vara aktuellt.

Varför är det viktigt med utförandeklass?

Framförallt är det viktigt för beställaren. Fel utförandeklass innebär t.ex. vid en för låg utförandeklass att den kvalitet som behövs inte levereras. Samtidigt om beställaren efterfrågar en för hög utförandeklass så kommer det driva kostnader i projektet. Ett EXC3 projekt är i många fall 30-50% dyrare än motsvarande produktion i EXC2.