Vad är korrosivitetsklasser?

När man beställer stålkonstruktioner brukar man oftast ange något som heter korrosivitetsklasser, men vad innebär det då? Många tror att det är en typ av ytbehandling, men det är felaktigt. Korrosivitetsklassen är en definition av den miljö där stålprodukten senare skall placeras. Dessa kompletteras sedan med rostskyddssystem vars syfte är att skydda stålet på ett adekvat sätt inom sin miljö (korrosivitetsklass).

Korrosivitetsklasser i luftburna och jordbaserade installationer

Korrosivitetsklasserna går från C1, C2, C3, C4 till C5 i luftburna installationer och från Im1, Im2, Im3 och Im4 i jordbaserade installationer, dvs under mark.
De vanligaste är kategorierna C. C1 är den lägsta och innebär egentligen att man inte räknar med någon avfrätning och att den därför inte behöver ytbehandlas. Från C2 så behöver man ytbehandla stålet. Tabeller för detta finns i handboken för EN-1090. Vanligen så målas det med Epoxy eller Puretan färger eller att man varmförzinkar stålet.