Vad är EN-1090?

Standarden EN-1090 är en europeisk standard som gäller inom hela EU. Grundtanken är att skapa en enhetlighet i kvalité och utförande gällande svetsade bärverksdelar. De företag som är certifierade enligt EN-1090 får därmed möjlighet att CE-märka sina tillverkade produkter.

Vad är då ett bärverk?

Ett bärverk är helt enkelt en konstruktion som bär upp en last. T.ex. en stålbalk för att öppna upp en vägg, det som kallas avväxling. Eller en hel stålstomme där hela konstruktionen är en del av den bärande konstruktionen.

Men behöver man då CE-märka räcken?

Räcken och handledare är inte per automatik krav på tillverkning enligt EN-1090. Däremot har många beställare valt att även inkludera dessa under EN-1090 för att man skall få en bra standard att jobba utifrån.

Standarden bestämmer ingående hur olika detaljer skall tillverkas, provas och ytbehandlas. Däremot rör den bara tillverkning i verkstadslokaler så montagearbeten är inte något man kan certifiera enligt EN-1090. Däremot kan man fortfarande montera enligt det regelverk som EN-1090 anger.
När det kommer till montage brukar annars standard ISO-3834 gälla.

Execution class och EXC

EN-1090 delar upp tillverkningens kravbild i olika utförandeklasser, Execution class. Dessa förkortas EXC och finns från 1 till och med 4. EXC1 är den enklaste, EXC2 är den vanligaste. EXC 3 och 4 används bara i de fall när kvalitetskraven så kräver. T.ex. broar och stora arenor.