Kontoansökan

Följande villkor godkänner du som kund genom att skicka in denna kontoansökan.

  • Betalningsvillkor: 30 dagar från fakturadatum.
  • Lägsta faktureringsbelopp: 500kr + moms.