Varför kan inte aluminium rosta?

Aluminium rostar inte på samma sätt som järn eftersom det bildar en skyddande oxidyta som förhindrar korrosion. När aluminium utsätts för luft eller fuktighet reagerar det med syre och bildar en tät och tunn oxidfilm på ytan. Denna oxidfilm, som kallas aluminiumoxid, fungerar som ett skyddslager och förhindrar ytterligare korrosion genom att blockera direkt kontakt mellan aluminiumet och syre. Detta gör aluminium mycket motståndskraftigt mot rost och korrosion.