Vad är stål gjort av?

Stål är en legering huvudsakligen bestående av järn och kol, där kolhalten varierar. Överstiger kolhalten 0,4% så är stålet härdbart. Andra legeringselement som kisel, mangan, krom och nickel kan i låga halter tillsättas för att ge stålet specifika egenskaper, såsom styrka och korrosionsbeständighet.