Vad är aluminium gjort av?

Råmaterialet som används vid tillverkningen av aluminium kallas bauxit och består av olika mineraler. Genom en reningssprocess, oftast genomförd vid oxidverk nära bauxitgruvorna, omvandlas bauxiten till aluminiumoxid. Genom smältelektrolys extraheras primäraluminium, rent aluminium, från aluminiumoxiden.