Hur miljövänligt är stål?

Stål betraktas internationellt sett som ett miljövänligt material med lågt klimatavtryck. Effektiva och klimatsmarta stålprodukter bidrar till mindre materialåtgång, längre livslängd, mindre slitage och därmed ökad energieffektivitet.

Stålets hållbarhet och återvinningsmöjligheter är några av de främsta skälen till att det anses vara miljövänligt. Stora mängder av produktionsskrot och återvunnet stål kan användas för att framställa nytt stål, vilket minskar behovet av att bryta ny malm och sparar energi. Dessutom kan stålprodukter återvinnas igen och igen utan att förlora sina grundläggande egenskaper.